Skip to content

MUDr. Michaela Duchoňová, PhD. (rod. Petrovajová)

Dermatovenerológ – vedúci lekár

Vzdelanie
absolvovala štúdium medicíny na 1.Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas pôsobenia na Detskej kožnej klinike NÚDCH a si rozšírila vzdelanie aj na vedeckej pôde LFUK formou postgraduálneho štúdia v odbore dermatovenerológia – “philosophiae doctor”. Následne získala špecializáciu v odbore Dermatovenerológia na LFUK v Bratislave. Doplnila si vzdelanie aj ďalšou špecializáciou v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Vlastní početné certifikáty v oblasti estetickej medicíny.

Pracovné skúsenosti
Od 2019 SKIN CARE s.r.o, Súkromná dermatovenerologická ambulancia pre deti a dospelých

2018 odborný garant dermatovenerologickej ambulancie medicínskej siete DoktoPro s.r.o.
2014 – 2018 Dermarevolta s.r.o, Súkromná klinika dermatológie a estetickej medicíny
2013 Department of Dermatology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Švédsko (odborná stáž)
2014 Dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha, ČR (odborná stáž)
2009-2016 Detská dermatovenerologická klinika DFNsP a LF UK (lekár a doktorand)

Členstvá v odborných spoločnostiach
Člen Európskej dermatovenerologickej spoločnosti EADV
Člen Európskej spoločnosti pre pediatrickú dermatológiu ESPD
Člen slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti
Člen slovenskej lekárskej komory a slovenskej lekárskej spoločnosti

Kurzy
júl 2015, Munich International Summer Academy of Practical Dermatology (prof. Ružička, Nemecko)
jún 2015, Summer school of Pediatric Dermatology (Lausanne, Švajčiarsko)
apríl 2015, World Congress of Dermoscopy (Viedeň, Rakúsko)
2014, 3rd International Workshops on Therapeutic Education in Atopic Dermatitis (Foundation of Atopic Dermatitis), Atény, Grécko
júl 2013, Munich International Summer Academy of Practical Dermatology (prof. Ružička, Nemecko)
2012, EACCME International Psoriasis Master Class (Brusel, Belgicko)
september 2011, Dermatology Summer School for European Residents CEEDVA (prof. Hercogová, ČR)
jún 2011, Certifikát Dermatoscopy short and sweet (prof. Argenziano, ČR)
2011, Skin Allergy and Inflammation, Karolinska Universitet (Štokholm, Švédsko)
2011, The International School of Vitiligo and Pigmentary Disorders (Barcelona, Španielsko)

Významné medzinárodné ocenenia a vedecké granty
2015 – European Society of Pediatric Dermatology – Caputo Award, Lausanne, Švajčiarsko
2012 – European Academy of Dermatovenerology – Michael Hornstein Memorial Scholarship, Praha, ČR
2012 – American Academy of Dermatovenerology – Annual Meeting Poster Scholarship, San Diego, California, USA
2011 – Grant Univerzity Komenského – Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

MUDr. Robert Duchoň, PhD

Onkochirurg

Vzdelanie
 • absolvoval štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • získal špecializáciu v odbore Chirurgia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej Univerzity v Bratislave
 • po úspešnom obhájení dizertačnej práce mu bol Vedeckou radou LF SZU udelený akademický titul „philosophiae doctor“
 • získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti Chirurgia prsníka na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej Univerzity v Bratislave
 • získal špecializáciu v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie na Fakulte Verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej Univerzity v Bratislave
 •  získal špecializáciu v odbore Onkológia v chirurgii na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej Univerzity v Bratislave
  Pracovné skúsenosti
 • Chirurgická klinika LF UK a FnsP Bratislava (2006-2007)
 • Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ Bratislava (2007-súčasnosť)
 • NsP ProCare Medissimo (2015-2016)
 • Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica (2016)
 • Dermarevolta s.r.o., chirurgická ambulancia – odborný zástupca v odbore chirurgia (2014-2018)
 • SKIN CARE s.r.o. (2019-súčasnosť)
Objednajte sa online cez mail info@duchonova.sk alebo na telefónnom čísle 0915 135558

MUDr. Miroslav Jurík

Chirurg

Vzdelanie:

 • Lekárska Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Špecializácia v odbore všeobecná chirurgia na Lekárskej Fakulte Slovenskej Zdravotníckej Univerzity v Bratislave

Pracovné skúsenosti:

 • Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ Bratislava (2011-súčasnosť)
 • Absolvoval zahraničné stáže v Európskom programe European School of Soft Tissue Sarcoma Surgery v referenčných sarkómových centrách v Paríži (december 2019, január 2020) a v Miláne (november-december 2020)

Kurzy:

 • Techniky cievnej sutúry, IKEM, Praha (jún 2022)
 • Klinická nutrícia a intenzívna metabolická starostlivosť, Aesculap akadémia, Praha, ČR (november, december 2017)
 • Post-graduálny kurz – Chirurgia gastrointestinálneho traktu, Aesculap akadémia, Brno, ČR (máj 2016)
 • Lokálne lalokové plastiky, Inštitút postgraduálneho vdelávania v zdravotníctve, Praha, ČR (november 2015)
 • Kurz základných laparoskopických techník pre chirurgov, Aesculap akadémia, Hradec Králové (november 2014)
 • Chirurgické sutúry, IKEM, Praha, ČR (január 2014)

Objednajte sa online cez mail info@duchonova.sk
alebo na telefónnom čísle 0915 135558

MUDr. Michaela Bieliková

Dermatovenerológ

Lekár v atestačnej príprave dermatovenerológia

aktuálne na materskej dovolenke

Vzdelanie

 • absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • od roku 2019 zaradená v atestačnej príprave v špecializačnom odbore Dermatovenerológia

Pracovné skúsenosti

 • od 3/2022 Dermatovenerologická ambulancia pre deti a dospelých SKIN CARE
 • 2019 – 2022 Dermatovenerologická klinika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Doplňujúce vzdelanie

 • 29th EADV Virtual Congress – New frontiers in dermatology and venerology 10/2020
 • aktívne sa zúčastňuje kongresov, školení a stáží v oblasti dermatovenerológie
 • Aplikácia abotulotoxínu A, Klinika Esthetic, MUDr. A. Rozborilová, PhD. 04/2021

MUDr. Miriama Fabian

Lekár v atestačnej príprave dermatovenerológia

aktuálne na materskej dovolenke

Vzdelanie

 • absolvovala štúdium na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • od roku 2018 zaradená v špecializačnom odbore Dermatovenerológia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského

Pracovné skúsenosti

 • od 5/2021 Dermatovenerologická ambulancia pre deti a dospelých SKIN CARE
 • od 11/2017 Kožné oddelenie Fakultná nemocnica Trnava
 • viacročné zahraničné pracovné skúsenosti zo Švajčiarska (dermatovenerologická ambulancia,
  onkodermatologické pracovisko, interná medicína)

Doplňujúce vzdelanie

 • kurz dermatoskopie 22.03 – 26.03.2021 (13. Dermatoskopie-Kurs 2020, Dermatologische Klinik
  Unispital Zürich)
 • aktívne sa zúčastňuje na slovenských a zahraničných konferenciách, seminároch a workshopoch
  v oblasti dermatovenerológie

MUDr. TICIANA TESAŘOVÁ

Lekár v atestačnej príprave dermatovenerológia

Vzdelanie

 • absolvovala štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite