Skip to content

Odborné publikácie

 • Fabian M., Duchoňová M: Mozaicizmus kože v klinickej praxi 
   https://www.solen.sk/storage/file/article/a2eca844378014d080ea9531ae156126.pdf  

 • Petrovajová M., Velická Z., Hegyi V.: Možnosti terapeutického ovlyvnenia sklerodermiformných zmien kože pri chronickej GvHD, Abstrakt v recenzovanom zborníku, Smrdácke dni, Smrdáky 11.12.-12.12.2009
 • Petrovajová M., Hegyi V., Čárska N., Kohútová Z.: Poruchy pigmentácie a nové možnosti ich diagnostiky, Abstrakt v recenzovanom zborníku, VI. kongres slovenských a českých dermatológov s medzinárodnou účasťou, Bratislava 3.- 5.6.2010, Abstrakt v indexovanom časopise Česko-Slovenská Dermatologie, 85, 2010, No 4., p. 236
 • Petrovajová M., Točíková A., Danilla T.: Alergická kontaktná dermatitída na parafenyléndiamín, Abstrakt v recenzovanom zborníku, Dermatózy detí, Bratislava 22-23.10.2010
 • Petrovajová M., Točíková A., Danilla T.:Vitiligo v detskom veku, Abstrakt v recenzovam zborníku, Dermatózy detí, Bratislava 22-23.10.2010
 • Petrovajová M., Točíková A., Danilla T.:Alergická kontaktná dermatitída po tetováži hennou a farbení vlasov, Abstrakt v recenzovanom zborníku, Smrdácke dni, Smrdáky 10-11.12.2010
 • Petrovajová M., Novotný M., Hegyi V.: Quantification of Skin Melanin by Diffuse Reflectance Spectroscopy In Vivo, Abstract, 8th EADV Spring Symposium, Karlovy Vary 14-17.4.2011
 • Petrovajová M., Točíková A., Danilla T.:Allergic contact dermatitis to paraphenylendiamin caused by hair dyeing, Abstract, 8th EADV Spring Symposium, Karlovy Vary 14-17.4.2011
 • Petrovajová M., Točíková A., Danilla T.: Dlhodobé riziko tetovácie u detí, Článok, Dermatovenerológia pre prax, č.2, 2011
 • Petrovajová M., Hegyi V.: Graft versus Host Diseases and UVA-1 phototherapy: case report, Abstract, Dermatology CEEDVA Summer School for residents, Prague 14-17.9.2011
 • Kardošová Z., Čárska N., Petrovajová M., Danilla T., Buchvald, D., Hegyi V., Velická Z.: Case report: PUVA-bath photochemotherapy treatment of psoriasis in childhood, Master Class Psoriasis, Brussels, 9-10.3.2012
 • Petrovajová M., Novotný M., Hegyi V.: Objective Non-Invasive Quantification Of Skin Melanin In Vivo, World Congress Fund Poster Abstract Book, 70th meeting of American Academy of Dermatology, San Diego, California, 16-20.3.2012, s.19
 • Petrovajová M., Danilla T.: Urtikária – časť I.: Definícia, etiopatogenéza, klasifikácia a terapia. Dermatológia pre prax, 2012, č.1, s.10-13
 • Petrovajová M., Novotný M., Hegyi V.: Možnosť stanovenia melanínu v koži in vivo, VIII. Kongres slovenských a českých dermatológov, Bratislava, 14-16.6.2012
 • Petrovajová M., Danilla T.: Urtikária – časť II.: Prehľad jednotlivých typov urtikárií. Dermatológia pre prax, 2012, č.2, s.58-62
 • Petrovajová M: Urtikária, www.i-med.sk
 • Petrovajová M., Novotný M., Hegyi V.: Metóda objektivizácie množstva melanínu v koži in vivo. Smrdácke dni 14-15.12.2012
 • Petrovajová M., Gkalpakiotis S., Hegyi V.: Moderná forma Erythema ab igne, Smrdácke dni 14-15.12.2012
 • Hegyi V., Petrovajová M., Novotný M.: An objective assessment of melanin in vitiligo skin treated with Balneo PUVA therapy. Skin research and technology, 2013 – in press
 • Petrovajová M., Hegyi V., Novotný M., Kardošová Z., Čárska N.: Hodnotenie množstva melanínu v koži in vivo úpomocou difúznej reflexnej spektrofotometrie. Lekársky obzor, 2013 – v tlači
 • Čárska N., Petrovajová M., Danilla T., Hegyi V.: Využitie UVA1 žiarenia v liečbe dermatóz. Česko-slovenská dermatológia, 2013 – v tlači
 • Kardošová Z., Hegyi V., Bernadičová K., Čárska N., Petrovajová M.: Meranie kapacitanciepri monitorovaní dynamiky zmien hydratácie kože. Lekársky obzor, 2013
 • Petrovajová M., Čárska N., Novotný M.: Objective determination of skin phototypes in healthy children by Diffuse reflectance spectroscopy. Bratislavské lekárke listy, 2013
 • Petrovajová M., Hegyi V.: Čo nového vo fotoprotekcii? Pediatria pre prax, 2014, 15 (3).
 • Duchoňová M., Buchvald D.: Nová forma Hand-foot-and-mouth disease u detí aj dospelých spôsobená vírusom Coxsackie A6, Dermatológia pre prax, 2015, 16 (5)
 • Duchoňová M., Buchvald D.: Melanocytové névy u detí, Dermatológia pre prax, 2017, 11 (3).
 • Duchoňová M., Poruchy rastu vlasov, Čes. Dermatovenerol., 2018, 8, č.3, s.158-172
 • Duchoňová M., Biológia nechta a jeho poruchy, Čes. Dermatovenerol., 2018, 8, č.3, s.179-182